c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

7.2: Finska historiedagarna XVI i Lahtis 2015

5.1.2015

Historiska föreningen inbjuder till det svenskspråkiga programblocket under de finska historiedagarna den 7 februari 2015 i Sibeliushuset, i Lahtis. Dagens program består av tre helheter: Kosmopolitism och sekelskifte” (FD Stefan Nygård: Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900 och FM Julia Dahlberg: Helena och Edvard Westermarck: intelligentsia i Finland?), Övertygelse och handling” (FM Sture Lindholm: Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka och FM Nina Johansson: Eirik Hornborg: För lag och fosterland) samtNysatsningar inom digital humaniora” (FD Vainio-Kurtakko (SLS): Albert Edelfelts brev: en digitalutgåva med nya horisonter och FM Johan Kylander (SLS): Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt).

Anmälan senast 4 februari med webblanket

Avfärd lördagen 7.2 kl. 8.00 med buss (Kesälahden Linja) från Kiasmas turisthållplats. Hemfärden inleds kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

 

Välkommen!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »