c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

5.10.2015: Föredragsafton: Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900

20.9.2015

Måndagen 5.10.2015 går föreningens föredragsafton av stapeln med rubriken ”Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900”. Kvällen inleds kl. 18.00 i Vetenskapernas hus.

På programmet: professor Mats FridlundOfärdsårens politiska materialitet, samt FD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt: Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900. 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »