c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

5.10.2015: Föredragsafton: Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900

20.9.2015

Måndagen 5.10.2015 går föreningens föredragsafton av stapeln med rubriken ”Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900”. Kvällen inleds kl. 18.00 i Vetenskapernas hus.

På programmet: professor Mats FridlundOfärdsårens politiska materialitet, samt FD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt: Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900. 

Aktuellt