c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

3.5.2019

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att förstå vad som händer i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors), lördagen 4 maj 2019, kl. 13.00–19.00. Programmet består av en trialog mellan prof. Jayne Svenungsson (Lund), prof. Bernhard Waldenfels (Bochum) och prof. Christoph Türcke (Leipzig).

 

Trialogen Minnets framtid arrangeras av Stiftelsen för verkningshistoriska studier och Historiska föreningen tillsammans med Centre for Historical Ontology och Aue-Stiftung.

Varmt välkomna!

Aktuellt

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »

21.1.2020

8.2.2020 XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen »