c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

3.6.2014 kl. 18: Föredragsafton på Hertonäs gård

13.5.2014

Historiska föreningen r.f. inbjuder till musei- och föredragsafton tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18.00 på Hertonäs gård. I programmet ingår en guidad tur i museet och parken samt ett miniseminarium kring temat För nyttan och fäderneslandet − Finska hushållningssällskapet och Finlands röst. För mer information se aktuellt program.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »