c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

27.10.2019

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom ämnet historia? Historiska föreningen arrangerar en kväll för ny forskning tisdagen 29 oktober 2019 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

 

Vilka ämnen och frågeställningar intresserar forskare inom historia just nu och vilka forskningsprojekt pågår just nu? Under Historiska föreningens programafton för ny forskning får yngre och äldre forskare inom historia berätta om helt nya, eller nyligen påbörjade forskningsprojekt.

 

Under kvällen får vi bland annat träffa doktorand, FM Fanny Johansson-Stockford som berättar om sitt avhandlingsprojekt med äldre regentporträtt och universitetslektor, docent Johan Strang som berättar om ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som undersöker hur Norden ifrågasatts och återuppfunnits efter 1989. De berättar om de tillsvidare ännu öppna frågor som deras forskning behandlar samt om vad som gör dem nyfikna inför det egna ämnet.

 

Kvällen avslutas med en diskussion om trender och nya teman i aktuell historisk forskning.

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

3.12.2019

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

Filosofie magister Johanna Rehn belönas med det 28:de Gunnar Mickwitz priset för »

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »