c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

27.10.2019

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom ämnet historia? Historiska föreningen arrangerar en kväll för ny forskning tisdagen 29 oktober 2019 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

 

Vilka ämnen och frågeställningar intresserar forskare inom historia just nu och vilka forskningsprojekt pågår just nu? Under Historiska föreningens programafton för ny forskning får yngre och äldre forskare inom historia berätta om helt nya, eller nyligen påbörjade forskningsprojekt.

 

Under kvällen får vi bland annat träffa doktorand, FM Fanny Johansson-Stockford som berättar om sitt avhandlingsprojekt med äldre regentporträtt och universitetslektor, docent Johan Strang som berättar om ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som undersöker hur Norden ifrågasatts och återuppfunnits efter 1989. De berättar om de tillsvidare ännu öppna frågor som deras forskning behandlar samt om vad som gör dem nyfikna inför det egna ämnet.

 

Kvällen avslutas med en diskussion om trender och nya teman i aktuell historisk forskning.

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »