c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

28.5.2018 Besök i Riksdagshuset

22.3.2018

Historiska föreningen inbjuder in sina medlemmar till ett besök i Finlands riksdag (Mannerheimvägen 30) samt Riksdagens bibliotek måndagen 28 maj 2018 kl. 14.45—17.00. Samling vid huvudentrén mot Mannerheimvägen.

Finlands riksdag har sedan 1931 sammanträtt i Riksdagshuset på Arkadiabacken invid Mannerheimvägen. Behovet av en ny riksdagsbyggnad hade diskuterats enda sedan 1907 när Ständerhusets och Riddarhusets utrymmen blev otillräckliga för den nya enkammarlantdagen. Redan 1908 vann arkitekt Eliel Saarinen en arkitekturtävling med ett förslag om en ny massiv lantdagsbyggnad i nationalromantisk stil på Observatorieberget, men förslaget förverkligades aldrig. I stället började man år 1926 att bygga det nuvarande riksdagshuset som i huvudsak hade planerats av arkitekten J. S. Sirén. År 1978 färdigställdes den tillbyggnad där bland annat riksdagens bibliotek idag är beläget. År 2017 färdigställdes en omfattande renovering.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på ett guidat besök i riksdagen och riksdagens bibliotek. Besöket är gratis men kräver obligatorisk anmälning till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast 22.5. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer i anmälningsordning.

Besöket inleds med en säkerhetskontroll. Vi samlas därför senast kl. 14.45 vid huvudentrén mot Mannerheimvägen. Anvisningar för grupper som besöker Riksdagshuset.

Deltagarna måste medta identitetsbevis.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

10.1.2019

1.2.2019 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris till professor emeritus Nils Erik Villstrand

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris Historikern inför syntesen   Historiska »

9.1.2019

9.2.2019 XX Finska historiedagarna i Lahtis 2019

Nöd, död och lust, ca. 1300–1900 Traditionsenligt står Historiska föreningen för det »

18.12.2018

Gunnar Mickwitz pris 2018 till filosofie magister Jimmy Holmberg

Filosofie magister Jimmy Holmberg belönas med det 27:de Gunnar Mickwitz priset för »