c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

28.2.2011: Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!

11.2.2011

Årets första programkväll måndagen den 28 februari 2011 kl. 18 med temat: ”Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!” Programkvällen inleds med ett föredrag av fil. dr Derek Fewster om virtualverklighet och historieskrivning. Därefter bekantar vi oss med den virtuella modellen av paviljongen. Förevisningen av paviljongmodellen sker med ett unikt special-arrangemang enkom för detta tillfälle!
SE tilläggsuppgifter!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »