c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

26.9.2013: Jarl Galléns pris

12.9.2013

Historiska föreningen inbjuder till prisutdelning och föredrag av pristagaren torsdagen den 26 september kl. 16.00. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt