c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

26.11: Höstmöte med föredrag av fil. dr Kasper Kepsu: ””Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”

14.11.2014

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 26 november 2014 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 313). Efter mötet följer föredrag av fil. dr Kasper Kepsu under rubriken: Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”.


Kasper Kepsu disputerade i maj 2014 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Den besvärliga provinsen – Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Avhandlingen belyser genom ny källforskning de konflikter mellan centralmakt och lokalsamhälle som utspelade sig under sent 1600-tal i Finska vikens östra delar. Kepsu presenterar den ingermanländska verkligheten i ett starkt komparativt perspektiv, där jämförelser görs främst med Karelen och östra

Nyland. 

 

Samkväm efteråt till självkostnadspris på Restaurant Zinnkeller

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »