c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

3.3.2019

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess historia, torsdagen 25 april 2019 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

FD Matias Kaihovirta: Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland

Matias Kaihovirta disputerade med doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 vid Åbo Akademi 2015. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria 1944–1948.

 

FM Jimmy Holmberg: Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?

Jimmy Holmberg tilldelades 2018 Gunnar Mickwitz-pris för sin avhandling pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

 

 

VÄLKOMNA!

Aktuellt

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »

21.1.2020

8.2.2020 XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen »