c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

3.3.2019

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess historia, torsdagen 25 april 2019 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

FD Matias Kaihovirta: Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland

Matias Kaihovirta disputerade med doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 vid Åbo Akademi 2015. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria 1944–1948.

 

FM Jimmy Holmberg: Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?

Jimmy Holmberg tilldelades 2018 Gunnar Mickwitz-pris för sin avhandling pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

 

 

VÄLKOMNA!

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »