c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

3.3.2019

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess historia, torsdagen 25 april 2019 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

FD Matias Kaihovirta: Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland

Matias Kaihovirta disputerade med doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 vid Åbo Akademi 2015. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria 1944–1948.

 

FM Jimmy Holmberg: Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?

Jimmy Holmberg tilldelades 2018 Gunnar Mickwitz-pris för sin avhandling pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

 

 

VÄLKOMNA!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »