c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

25.4.2017 Kvällsseminarium: Sjukdom och skönhet. Den kvinnliga kroppens kulturhistoria FÖRÄNDRING AV DATUM OCH PLATS

7.3.2017

Historiska föreningen inbjuder till kvällsseminarium om den kvinnliga kroppens kulturhistoria tisdagen 25 april 2017 kl. 18.00–20.00 i i Helsingfors universitets lokaler Topelia (Unionsgatan 38 D, sal D112). OBS! NYTT DATUM OCH PLATS!

Kvällen består av tre föredrag på svenska och engelska:

FD Josephine Hoegaerts, Helsinki Collegium for Advanced Studies

“Speaking as a Lady”. A Practical Guide to Vocalizing 19th Century Femininity

Before Hillary Clinton was derided for her ’screeching’ voice, before Margaret Thatcher sought the help of a voice therapist to sound like a prime minister, women sought – above all – to sound ’feminine’. Josephine Hoegaerts uses material such as singing manuals, scientific treatises and therapeutic pamphlets to trace how 19th century audiences expected women to sound, and how various experts thought they could teach women to adhere to these norms. Sounding properly feminine, after all, demands hard (cultural) work.

FM Evelina Wilson

”Der många äro, är nästan alltid någon illamående”. Kvinnliga ståndspersoners syn på sjukdom, hälsa och botemedel 1808–1852 i Finland

Hur såg synen på hälsa och sjukdom ut under en tid när medicinvetenskapen fortfarande blandades med folkmedicin, när effektiva mediciner och behandlingar saknades och minsta åkomma kunde leda till döden? Vad räknades till sjukdomar och hur försökte man bota dem? Evelina Wilson tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2016. I sitt föredrag behandlar hon dessa frågor utifrån fyra kvinnliga ståndspersoner.

FD Jacqueline Spicer, Aalto-universitetet

“For the Woman Who Delights in Trimming her Person”. Experiencing Cosmetics in Renaissance Italy

How does cosmetic recipes and practice fit into dialogues of gender, sex, and health? Art historian Jaqueline Spicer has studied hairstyles and the use of cosmetics in Renaissance Italy.

 

Efter föredragen följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »