c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

24.11.2010 Höstmöte med Gunnar Mickwitz-pristagarens föredrag

8.11.2010

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 24 november 2010 kl. 17.00 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205). Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.mag. Charlotte Vainio. Hon har erhållit Gunnar Mickwitz-priset 2009-2010 för sin förtjänstfulla avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Charlotte Vainio föreläser under rubriken: Hustrun, maken och lagen 1350-1442

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »