c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

22.4.2014 Föreningen firar sin 100-årsdag

31.3.2014

Tisdagen den 22 april 2014 har det gått 100 år sedan föreningens grundande möte. Det firas med en föredragsafton på Nylands Nation. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »