c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

2.12.2016 Det femte Jarl Gallén-priset: Prisutdelning och föredrag av pristagaren

27.10.2016

Det femte Jarl Gallén-priset

Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till utdelningsceremonin av Jarl Galléns pris. Priset delas ut till en renommerad nordisk medeltidshistoriker i samband med en konferens som arrangeras av Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet), föreningen Glossa och Historiska föreningen med stöd av Thure Galléns stiftelse.

Prisutdelning och föredrag av pristagaren hålls fredagen den 2 december 2016 kl. 14.30–16.00 i Finska litteratursällskapets festsal (Regeringsgatan 1).

Det femte Jarl Gallén-priset tillfaller professor Lena Liepe, professor i konsthistoria vid universitetet i Oslo. Hon disputerade år 1995 vid Lunds universitet med en avhandling om medeltida träskulpturer och har sedan dess bland annat skrivit böckerna Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid (2003) och Studies in Icelandic Fourteenth Century Book Painting (2009). Liepe har även forskat om medeltida kyrkoarkitektur och reliker i Norden. Titeln för hennes föredrag är:  

Arm-in-arm. The meaning-making of relics and reliquaries from the Middle Ages to the present 

Jarl Galléns pris har utdelats sedan 2004. Tidigare pristagare är Sverre Bagge, Monika Hedlund, Anders Andrén och Lars Boje Mortensen. I samband med prisutdelningen ordnas ett två dagars seminarium för forskare och intresserad allmänhet:

Changing Senses of Sacrality (1–2.12.2016). Fullständigt program och anvisningar för anmälan till det övriga seminarieprogrammet hittas på föreningen Glossas hemsidor: www.glossa.fi.

Närvaro vid prisutdelningen kräver ingen anmälan.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »