c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

”1914: Det stora brytningsåret” – Finska historiedagarna 8.2.2014

14.1.2014

De Finska historiedagarna XV hålls i Lahtis 8.2.2014. I år går det svenska programmet under rubriken ”1914: Det stora brytningsåret”. Talarna är denna gång:

FD Annette Forsén: Tyskland och Finland 1914

FD Anders Ahlbäck: Unga arga män: Jägarrörelsen och ny manlighet 1914

Professor Matti Klinge: Pessimism och aktivism inför det stora kriget

FD Kristina Ranki: År 1914 ur general Gustaf Mannerheims perspektiv

Professor Torbjörn Nilsson: Gustaf V:s borggårdstal som historisk vändpunkt i Sveriges historia

Docent Peter Stadius: Det nordiska trekungamötet i Malmö 1914 och neutralitetspolitiken

 

Anmälan senast 3.2 till Sophie Holm per e-post: sophie.holm@helsinki.fi, tfn 040-5472712.

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »