c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

19.5.2016 Museibesök: Helsingfors stadsmuseum

23.3.2016

19.5.2016 Museibesök: Helsingfors stadsmuseum FULLBOKAT!

 

Historiska föreningen inbjuder till museibesök torsdagen 19 maj 2016 kl. 17.00 på Helsingfors stadsmuseum. Vi besöker museets nya basutställning Smakbitar från Helsingfors och får veta mer om Helsingfors historia. Museet har varit stängt för renovering och öppnar med en förnyad basutställning i maj 2016. Museilektor Anna Finnilä visar utställningen och berättar om stadsmuseets nya utrymmen och verksamhet.

Helsingfors Stadsmuseum finns på Alexandersgatan 16. Vi samlas i museets entré senast kl. 17.00.

Museet har gratis inträde. Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Alla 25 platser är bokade. Meddela intresse om eventuella lediga platser till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

Mer information om museet och utställningarna

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »