c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

19.10.2016 Museibesök:

3.10.2016

 

Historiska föreningen inbjuder till museibesök onsdagen 19 oktober 2016 kl. 18.00 på konstmuseet Sinebrychoff. Vi besöker utställningen:

 

 Stilleben – Livet på ett bord

Hur såg det goda livet ut i Nederländerna på 1600-talet? Vilka betydelser förknippades med mat, föremål och blommor? Tillgången till matvaror samt överflöd är teman som har berört människan i alla tidevarv och gör det än i dag. Utställningen Stilleben – Livet på ett bord begrundar frågor kring det goda livet bland annat med hänsyn till överflöd, moral och förgänglighet. Enskilda motiv eller föremål kan symbolisera kulturella, religiösa eller samhälleliga värderingar och tänkesätt. Utställningen presenterar ca 50 nederländska, italienska och spanska stilleben från 1500–1700-talen.

Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen. Varje deltagare betalar själv inträdesavgiften på 12 € före visningen.

 

Konstmuseets adress är Bulevarden 40.

 

Aktuellt