c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

18.5.2013 Vårexkursion till Västra Nyland

27.4.2013

Historiska föreningen inbjuder till vårexkursion i Västra Nyland lördagen den 18 maj med start kl. 9.00. Mera information under aktuellt program.

Aktuellt