c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

21.1.2020

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 

  • Verksamhetsberättelse för år 2019
  • Bokslut för år 2019
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom under rubriken:

 

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

 

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet.

 

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

 

VÄLKOMMEN!

 

Aktuellt