c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

17.11.2016 Höstmöte och föredragsafton: ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg”

27.10.2016

Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte torsdagen 17 november 2016 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 312).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2017
  • Budget för 2017 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2017
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2017–31.12.2018. I tur att avgå: Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Mikael Björk-Winberg.
  •  Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2017–31.12.2019. I tur att avgå: Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2017
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2017
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa
  • Övriga ärenden: Ny ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

 

Efter mötet kl. 18.00 följer en intervju med professor Holger Weiss:

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Gustav III lyckades 1784 förhandla till sig en ö i Västindien av Frankrike – Saint-Barthélemy. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. Att Sverige var delaktigt i slavhandeln under sent 1700-tal och början av 1800-talet har länge varit ganska okänt. Hur blev Sverige en del av slavhandeln och hur såg slaveriet på Saint-Barthélemy ut? Journalisten Sanna Karlsson intervjuar professor Holger Weiss om den nya boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847 (SLS, 2016).

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »