c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

15.5: Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg

21.4.2010

Historiska föreningen arrangerar lördagen den 15 maj 2010 en ”Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg”. Anmälan senast torsdagen den 6 maj!

SE PROGRAM!

Aktuellt