c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

14.12.2016 Utställning: Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet Synvinkel: Sverige, Norge, Danmark och Island

27.10.2016

Historiska föreningen inbjuder till utställningsbesök på Riksarkivet:

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet Synvinkel: Sverige, Norge, Danmark och Island

Specialforskare John Strömberg förevisar utställningen Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet för föreningens medlemmar, onsdagen 14 december kl. 17.00 på Riksarkivet (Fredsgatan 17). Besöket är gratis.

Finland gick sin egen väg efter att 1809 ha anslutits som ett autonomt storfurstendöme till det ryska kejsardömet. Samtidigt fördjupades emellertid också förståelsen för de faktorer som förenade Finland med Sverige och de övriga Nordiska länderna. Lagstiftningen och rättssystemet, den lutherska tron, kulturen och vetenskapen samt det svenska språket skapade en naturlig grund för kontakterna.

I den tredje delen av Riksarkivets utställningsserie Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet behandlas de nordiska kontakternas inverkan på Finlands utveckling till självständighet. Skandinavismen, nytänkandet på kulturens område, den nordiska socialdemokratin och ett mångsidigt samarbete på organisationsnivå bidrog till att omforma samhällena och förstärkte banden mellan dem. Finland fick av de nordiska länderna också ett starkt konkret stöd under de svåra åren före självständigheten.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »