c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

12.3.2019 Utställningsbesök: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

26.2.2019

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands ordnar 100 år tisdagen 12 mars kl. 16.30 tillsammans med docent John Strömberg.

 

Utställningen Finlands ordnar 100 år ordnas med anledning av hundraårsjubileet för Frihetskorsets orden och Finlands Vita Ros’ orden och den presenterar statsordnarnas historia och nutid. Utställningen beskriver hur Finlands ordensväsen utformades 1918–1919 och hur det statliga ordensväsendet har levt i tiden.

 

De finländska och utländska utmärkelsetecken som förlänades framlidne president Mauno Koivisto (1923–2017) bildar en särskild del av utställningen. Den omfattar flera höga utländska utmärkelsetecken som enligt internationell sedvänja kommer att återbördas till de förlänande länderna efter utställningens slut.

 

Besöket är gratis för Historiska föreningens medlemmar. Vi träffas i Riksarkivets entré (Fredsgatan 17), senast kl. 16.30. Vänligen observera att besöket sker utanför arkivets öppethållningstider och att det därför inte är garanterat att försenade deltagare kan komma in.

 

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »

21.1.2020

8.2.2020 XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen »