c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

12.3.2019 Utställningsbesök: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

26.2.2019

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands ordnar 100 år tisdagen 12 mars kl. 16.30 tillsammans med docent John Strömberg.

 

Utställningen Finlands ordnar 100 år ordnas med anledning av hundraårsjubileet för Frihetskorsets orden och Finlands Vita Ros’ orden och den presenterar statsordnarnas historia och nutid. Utställningen beskriver hur Finlands ordensväsen utformades 1918–1919 och hur det statliga ordensväsendet har levt i tiden.

 

De finländska och utländska utmärkelsetecken som förlänades framlidne president Mauno Koivisto (1923–2017) bildar en särskild del av utställningen. Den omfattar flera höga utländska utmärkelsetecken som enligt internationell sedvänja kommer att återbördas till de förlänande länderna efter utställningens slut.

 

Besöket är gratis för Historiska föreningens medlemmar. Vi träffas i Riksarkivets entré (Fredsgatan 17), senast kl. 16.30. Vänligen observera att besöket sker utanför arkivets öppethållningstider och att det därför inte är garanterat att försenade deltagare kan komma in.

 

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »