c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

6.9.2018

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 kl. 17.00. Vi träffas kl 16.45 utanför Amos Rex, vid Glaspalatset (ingången från Mannerheimvägen) och går in tillsammans.

 

Det nya konstmuseet Amos Rex i och under Glaspalatset visar nydanande, ofta tekniskt experimenterande samtidskonst, 1900-talets modernism samt utställningar som presenterar forna kulturer. Förutom växlande utställningar finns här en permanent utställning som presenterar Sigurd Frosterus postimpressionistiska konstsamling.

 

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen under besöket. Entréavgiften till museet kostar 18 euro per person (12 € för pensionärer och 5 € för studerande) och betalas av deltagarna på platsen. De deltagare som har ett museikort erhåller gratis inträde med kortet. Med på visningen ryms högst 25 personer i anmälningsordning. Anmälningar via elektronisk blankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast den 11.10.2018. 

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »