c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

11.2.2017 Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017

22.1.2017

11.2.2017: Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017

1917–2017: Seklet som byggde Välfärds-Finland

Historiska föreningen inbjuder till det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 11 februari 2017 i Sibeliushuset i Lahtis. Finska historiedagarna i Lahtis 2017 behandlar det 100-åriga Finlands historia. Det svenskspråkiga programmet uppmärksammar särskilt den finska välfärden och dess aktörer, innovationer och idéer.

Dagens program består av tre helheter: Kampen för social rättvisa på svenska i Finland (FD Matias Kaihovirta: Skapandet av det svenska folkhemmet i Finland: FSA och välfärdsstatens etablering, 1935–1990 och FD Mats Wickström : Finlandssvensk folkdemokrati: svenskhet och socialism i Demokratiska förbundet för Finlands folk), Vetenskapen och välfärdsstaten (FD Carl Marklund : Mellan samsyn och expertvälde i välfärdsstaten och PM Sophy Bergenheim: Folkhälsan och Väestöliitto som välfärdspolitikens aktörer ca 1920–1950) samt Välfärdssamhällets vardag och innovationer (Docent Lena Marander-Eklund: Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland och Professor Peter Stadius: Välfärdstatens praktiska innovationer)

Avfärd: Lördag 11 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 9.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Föreningen bjuder studerande medlemmar på lunch.

Bindande anmälan senast må 6.2.2017 per webblankett på föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

VÄLKOMNA!

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »