c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

11.10.2016 Bokkväll: Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

3.10.2016

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till bokkväll tisdagen 11 oktober 2016 kl. 18 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6:

 

Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalar om de nya böckerna Språkfrågan och Nationalstaten som avslutar Svenska litteratursällskapet i Finlands serie om Finlands svenska historia. Kvällens program inleds med en presentation av böckerna och avslutas med diskussion och möjlighet till frågor.

Max Engman redogör i Språkfrågan för det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska. Engman ger ett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. 

Henrik Meinander skildrar i Nationalstaten hur den svenska kulturen fortlevt i det självständiga Finland från 1922 till 2015. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »