c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

11.10.2016 Bokkväll: Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

3.10.2016

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till bokkväll tisdagen 11 oktober 2016 kl. 18 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6:

 

Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalar om de nya böckerna Språkfrågan och Nationalstaten som avslutar Svenska litteratursällskapet i Finlands serie om Finlands svenska historia. Kvällens program inleds med en presentation av böckerna och avslutas med diskussion och möjlighet till frågor.

Max Engman redogör i Språkfrågan för det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska. Engman ger ett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. 

Henrik Meinander skildrar i Nationalstaten hur den svenska kulturen fortlevt i det självständiga Finland från 1922 till 2015. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »