c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

100-årsjubileum 2014

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof von Törne under åren 1914-1919. Kort historik!

***

100-årsjubileumsseminarium 

Historiska föreningen uppmärksammar sitt 100-årsjubileum med ett seminarium om hur Finlands historia har tolkats ur olika språkliga, ideologiska och rumsliga perspektiv. I seminariet ingår tre tematiska sessioner om centrala frågor i forskningen kring Finlands historia. Varje rubrik behandlas av tre historiker med olika bakgrund.

Plats: Ständerhuset
Tid: Lördagen den 18 oktober 2014 kl. 10–17

Seminariet är gratis. Anmälningar senast 6.10.2014.

Efter seminariet följer en jubileumsbankett för föreningens medlemmar och inbjudna gäster. Anmälan senast 6.10.2014 

Program

10.15 Seminariet öppnas
Ordförande, docent Peter Stadius: Historien, historiker och nationens kollektiva minne

10.30 Vad var ”Finland” före 1809?
Professor Nils-Erik Villstrand (Åbo Akademi)
Docent Jonas Nordin (Kungliga Biblioteket, Stockholm)
Docent Anu Lahtinen (Åbo unviersitet)

12.00 Lunch

13.00 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

13.20 Har Finlands historia skrivits på olika sätt på svenska respektive finska?
Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)
Professor Ilkka Nummela (Jyväskylä universitet)
Universitetslektor Derek Fewster (Helsingfors universitet)

14.50 Kaffe

15.15 Att skriva Finlands historia från ett utländskt perspektiv
Professor Jason Lavery (Oklahoma State University)
Docent Mary Hilson (University College London)
Fil. dr Michael Jonas (Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg)

17.00 Seminariet avslutas

 

Seminariet finaniseras av: Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner & Oskar Öflunds stiftelse
 

***

Jubileumsprogram

22.4.2014 Föredragsafton med anledning att det gått exakt 100 år sedan föreningen grundades

18.10.2014 Jubileumsseminarium och -bankett

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »